Yoga ve Yoganın Dalları

YOGA NEDİR?

Yoga kökeni Hindistan’a dayanan, bedeni güçlendirip yola sokarak dinginleştirip odaklayarak meditasyona hazırlamak amacıyla tasarlanmış olan kadim bir sanat ve bilim dalıdır.

YOGA; bağlanmak, birleştirmek demektedir. Yoga yaparken zihni, bedeni ve ruhu uyum içinde birbiriyle kaynaşmış ek bir birim haline getiririz. Beden, ruhun somut görünümüdür. Yoga aracılığı ile beden üzerinde çalışmak ruhunuzla bağlantıya geçmeyi sağlamanın yanı sıra, sizi sıkıca sarıp gerçek doğanızı görmenizi engelleyen, duygusal, fiziksel ve zihinsel düğümleri çözer. Bu süreç, özünüzü parıldayarak ortaya çıkmasını ve tüm varlığımızı ışıl ışıl aydınlatmasına olanak verir. Sizin için doğal olan ve varlığınızı onaylayıcı niteliğe sahip olacak şekilde gelişmenizi mümkün kılan bir katalizördür bu.

Hem zihin hem beden üzerinde yoğunlaşan yoga, var olan en eski bütünsel sistemlerden biridir. Batı dünyasındaki insanların çoğu, bedenlerinden çok kafalarının içinde yaşar. Eğitim sistemi kitaplardan öğrenmeye odaklanmıştır. Birçok meslek ya musal ya bedeniyle fiziksel yetileri gerektirir. Pek azı bunların her ikisini bir arada içerir. Buna ek olarak batı, tıbbın ve sağlığın nerede ise yalnızca fiziksel yönüne odaklanarak, yoganın üzerinde durduğu duygusal ve ruhsal yönleri ihmal ederi.

Yoga duruşları (ASANALAR) ve nefes (PRANAMAYA) sayesinde bedeniniz ve zihninizle yeniden bağ kurabilir ve ruhunuzu keşfe çıkarabilirsiniz.

Bu kadim uygulama, gerek kendinize gerekse diğer kişilere bir takım ahlaki kurallar dahilinde davranmayı içerek ruhsal bir disiplindir. Yoga bir din değildir, gerçek benliği keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir sistemdir. Çok eski bir psikoterapi yöntemidir ve kişisel evrim, gelişim için çok güçlü bir araçtır.

Herkes zihninden 50.000 ile 75.000 arasında düşünce geçer ve bu düşüncelerin en az 50.000’i o kişinin bir önceki gün aklından geçenlerin aynısıdır. Yeni düşüncelerin oluşabilmesi için eski düşünceleri temizleyip yer açmalısınız.

 

YOGA VE BEDEN

Yoga duruşları yaşlanmaya ve yer çekimine karşı durma özelliğine sahiptir. Diğer bir deyiş ile yoga, organ ve kasların yaşlanmasını ve yer çekiminin sürekli etkisinin sonucunda sarkmasını yavaşlatır.

Omurganız kadar yaşlısınız sözü, kesinlikle doğrudur. Yoga duruşlarının düzenli olarak uygulanması, omurganın esnek ve sağlıklı kalmasını sağlar. Duruşlar aynı zaman da yaş ilerledikçe düşmeyi engellemek için gerekli bedensel koordinasyon ve dengeyi de geliştirir. Bedenin duruşunu düzeltir ve bedensel hareketlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Yoga, forma girmek için harika bir yoldur. Duruşlar, organlara esneklik kazandırır ve uzun yağ içermeyen kaslar geliştirmeyi sağlar. Öne ve arkaya eğilme hareketlerinin, yan pozisyonları döndürme ve bükülmeleri ve ters duruşları uygulamak bedendeki bütün kas, kemik, eklem ve organları çalıştırır. Dayanıklılık ve dayanma gücünü artırır.

 

YOGANIN YEDİ DALI VARDIR

  • RAJA YOGA
  • KARMA YOGA
  • BHAKTİ YOGA
  • JNANA YOGA
  • HATHA YOGA
  • TANTRA YOGA
  • YOGA SUTRA

 

RAJA YOGA: Raja kral demektir. Odak noktası meditasyon ve tefekkürdür.

KARMA YOGA: Karma yoga, hizmet yoludur. Yaşayan her insan aslında karma yoga yolu üzerindedir. Yaşamınız, geçmişteki davranışlarınızın sonucudur. Bu nedenle yaşamdaki kararlarınız bencillik ve olumsuzluktan uzak bir gelecek yaratmak için bilinçli şekilde seçilebilir. Öğretici hizmette bulunduğunuz her an, aslında karma yoga yapıyor demeksiniz.

BHAKTİ YOGA: Bhakti yoga, kalbin ve kendini adamanın yoludur. Bu yol üzerinde ilerleyen kişi herkeste ve her şeyde tanrısallığı görür ve yaşamını insanların birbirlerini kabul etmelerine yardımcı olmaya ve hoşgörüyü yaymaya adar.

JNANA YOGA : Jnana yoga, bilgelik ve bilginin yoludur. Zihnin yogasıdır. Yaşamı akıl ve idrakleri aracılığı ile yaşayan kişiler bu yola çekildiklerini hissederler. Kutsal yoga yazı ve metinlerini ciddi olarak inceleyen bilginler jnana yogi’dir.

HATHA YOGA: Bedensel yoga yoludur. Hatha yoga fiziksel duruşlar, nefes alma teknikleri, derin gevşeme ve meditasyon oluşur.

TANTRA YOGA: Yaptığımız her şeyin özellikle cinselliğin, kutsal yanını saygılı bir şekilde davranma farkındalığına ulaştırır.

YOGA SUTRA: Yoga zihni dikkat dağılmaksızın, kesintisiz bir şekilde yönetme yeteneğidir.

 

Patanjalinin Yoga Sutra adlı yapıtı her şeyi nasıl ağıladığımız üzerinde dikkatle durur ve yaşamımız boyunca başımızın neden sürekli olarak derde girdiğini açıklar. Algılar, gerçeklik konusundaki zihnimizde yer alan resme renk verir ve bizi gerçekliği olduğu gibi net görmekten alıkoyar. Bir durumu açık ve net bir şekilde göremezsek doğru davranışta bulunmamız mümkün olmaz.

Patanjali, gerçeği net ve doğru bir şekilde görme yeteneğimizle çatışan çok çeşitli unsurların varlığından söz eder. Bunlar, analama, yanlış anlama, hayal gücü, bellek ve derin uykudur. Bunların her biri dengeli ve gereksinimlerimize uygun olduğunda yarar sağlayabilir. Aksi takdirde sorunlara yol açabilirler. Örneğin zihnimiz yanlış anlama ve korkuyla dolar.

Gözlerimizin önündeki basit gerçeği görmek yerine hayal gücümüzle belleğimize gereğinden çok bel bağlarız. Çok fazla zamanı uykuya harcadığımız olur. Bir şeyi doğru ve net bir şekilde gördüğünüz zaman derin bir dinginlik ve huzur duygusu sizi sarıp sarmalar, gerginlik ortadan kalkar. İstikrarsızlık ve aşırı heyecan azalır.

Zaman geçtikçe, daha uzun süreler boyunca düşünceden arındığınız ve duygusal dengeye kavuştuğunuzu hissedersiniz. Tutumunuz olumsuz düşüncelerden ve korkudan, olumlu düşünceler ve özgürlüğe doğru yön değiştirir. Yoga durumunuz daha uzun süre boyunca sürdürmeniz mümkün olur. Yoga, daha sonrada alışkanlığa bağlı tavırlarınız, gücü ve hareketlerinizi gözden geçirme alıştırmasına dönüştürür. Yoga gerçekten zihni eleyen bir bilimdir.

 

YOGANIN SEKİZ KOLU

YAMALAR: Kendiniz dışındaki varlıklara ve evrensel yasalara karşı benimsediğiniz tutumlar.

NİYAMALAR: Kendinizle, kişisel gözlemleriniz ile ilgili tutumlarınız.

ASANALAR: Bedensel duruşlar.

PRANAYAMA: Nefesin düzenlenmesi ve kontrolü.

PRATYAHARA: Duyuların geri çekilmesi.

DHARANA: Konsantrasyon.

DHYANA: Meditasyon.

SAMADHİ: Kendini gerçekleştirme ve aydınlanma.

 

YOGA YOLUNDA İLERKERKEN DİKKATİMİZİ DAĞITAN NEDİR?

Hastalık

Zihin durgunluğu

Şüpheler

Sağgörü eksikliği

Aşırı düşkünlük

Kişinin kendi ruhsal durumu konusundaki yanılsamaları

Sebat eksikliği

Gerileme

 

NAMASTE NE DEMEKTİR?

Namaste, yoga çevrelerinde sıklıkla kullanılan bir selamlama biçimidir.

Yoga öğretmeni ellerini hizsında dua eder gibi birleştirip, başını öne eğerek öğrencilerine nameste diyebilir.

Namaste, içimdeki en yüce ya da en iyi olan şey senin içindeki en yüce ya da en iyiyi selamlıyor demektir.

YOGA NEFES (PRANAMAYA)

Yoga, nefes ile bedeni birbirine bağlar. NEFES ZİHİNLE MADDE, vücutla ruh arasındaki köprüdür. Nefes alırken yaşamı içimize çekmiş oluruz. Nefes verirken gerek duymadığımızı geri verir, zihin ve bedeni yabancı maddelerden arındırırız.

Yoga nefesi burun delikleri yoluyla hareket eder. Burundan nefes almak, daha derin daha doğru ve kontrol edilebilir solunuma olanak verir.

Ağızdan nefes, sürat koşusu gibi aşırı kullanım nedeniyle oksijen azlığının söz konusu olduğu durumlarda alınan oksijeni arttırmak içindir.

 

 

ÇAKRALAR

Bedenimizin içinde çakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi, hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurgayla kesişirler.

KADİM METİNLERDE YEDİ KUTSAL SALGI BEZLER OLARAK BİLİNİR.

Yoga, asanalar ve nefes teknikleri ile çakraları harekete geçirir. Çakraları açmak ve enerji akışını arttırmak demek o kadar sağlıklı olmak demektir. Sistemdeki bir hastalık, enerjideki dengesizlik ya da enerji akışında bir engelleme olmasından kaynaklanır. Her çakra, varlığımızın büyüme ve sağlığını da kapsayan çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden hormonal sistemdeki bir salgı bezi ile bağlantıdadır. Bu salgı bezlerinin fonksiyonlarındaki ağırlaşma, hayata bakış açımız, ruh halleri, davranışlar ve mücadele yeteneğimiz üzerinde etkiler meydana getirecektir. Salgı bezlerinin duruma bağlı olarak sıkıntılı, öfkeli, korkulu, kötümser ya da mutlu, huzurlu, güvenli ve iyimser hallere gelebiliriz. Salgı bezleri beyne ve buradan da varlığımızın duygusal-zihinsel ve spritüal yönlerine bağlıdır. Bu çakraların fiziksel bedenimizde bulundukları yerlerdeki kısımları, kendileri ilişkili olan duygusal-zihinsel hallerle bağlayan gibidir.

MANDALA NE DEMEKTİR?

Mandala Sanskritçe kökenli bir sözcüktür. Manda (enerji, öz) ve la(kap) anlamını taşıyan kelimelerin birleşiminden doğar. Buna dayanarak mandala için, ‘enerjiyi tutan kap’ diyebiliriz. MANDALALAR her zaman daire şeklindedirler.

Mandala bir çeşit meditasyon türüdür. Mandala çizimi ile o an ki duygularımızı dışarı yansıtırız. Yani kendimizi ifade ederiz. Bilinçaltımızda saklı olanları açığa çıkmasını sağlar, sabırlı olmayı sağlar, konsantrasyonun artmasını sağlar.

 

COSMOS NE DEMEKTİR?

Evren ya da kainat uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içerek bir bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren gök cisimlerini barındıran sonsuz olduğu var sayılan uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır.

Cosmos: Düzenlemek.

Leave your thought